java bez oklevanja

JAVA BEZ OKLEVANJA

Bert Bates, Kathy Sierra, Trisha Gee
"Java bez oklevanja" autora Berta Batesa pruža sveobuhvatan vodič namenjen učenicima koji žele da zakorače u stvarni svet programiranja. Ova knjiga obezbeđuje jedinstveno iskustvo učenja o Javi i objektno orijentisanom programiranju, nadmašujući obična uputstva i pomažući čitaocima da postanu izuzetni programeri kroz intrigantne zagonetke, misterije i samopreispitivanje kroz intervjue sa poznatim Java objektima.

Vodič za učenike u stvarni svet programiranja
Šta cete nauciti iz ove knjige?
Java bez oklevanja obuhvata kompletno iskustvo učenja o Javi i objektno orijentisanom programiranju. Sa ovom knjigom naučićete jezik Java jedinstvenom metodom, koja prevazilazi uputstva za upotrebu i pomaže vam da postanete odličan programer kroz zagonetke, misterije i samopreispitujuće intervjue sa poznatim Java objektima, brzo ć ete se upoznati sa osnovama Jave i naprednim temama, uključujuć i lambde, strimove, generičke karakteristike, niti, umrežavanje i zastrašujući desktop GUI.
Ako imate iskustva sa nekim drugim programskim jezikom, Java bez oklevanja ć e angažovati vaš mozak modernijim pristupima kodiranju – okretnijim, bržim i lakšim za čitanje, pisanje i održavanje Jave današnjice.Po čemu je ova knjiga tako naročita?Ako ste čitali neku knjigu iz serije Bez oklevanja, vi znate šta da očekujete – vizuelno bogat format dizajniran prema načinu na koji funkcioniše vaš mozak. Ako niste, čeka vas poslastica. Sa Javom bez oklevanja naučićete Javu kroz multisenzorno iskustvo koje angažuje vaš um, a ne putem pri stupa celovitom tekstu koji vas uspava.

Pošalji