inicijacija u misterije antičkog sveta

INICIJACIJA U MISTERIJE ANTIČKOG SVETA

Jan N. Bremer

“…Ova knjiga nije iscrpna studija antičkih kultova koji se uglavnom označavaju kao misterijski. Moj je cilj jednostavniji: nastojim, što je detaljnije moguće, da opišem rituale inicijacije onih misterijskih kultova o kojima najviše znamo. Kako to Burkert nije učinio, iz njegovog je pristupa teško zaključiti šta se zaista zbivalo tokom tih rituala. Uglavnom ne zalazim u opštije razmatranje kultova božanstva povezanih s misterijama jer bi, na primer, iscrpna studija o Demetri i Persefoni, Kabirima, Izidi ili Mitri sama od sebe lako popuniti celu knjigu – što se često i dešavalo. Izuzetak sam načinio samo kod orfizma jer je broj novih otkrića u poslednjim decenijama stvorio potrebu da se predoči ažurnija slika tog verskog pokreta, što nam ipak omogućava da Orfičko- bakhičke misterije postavimo u njihov pravi kontekst….”

iz predgovora

Pošalji