hiljade listova, stotine svetova

HILJADE LISTOVA, STOTINE SVETOVA

Željka Zebić
Hiljade listova, stotine svetova je dragocena zbirka starojapanskih pesama iz VIII veka. Zbirka Manjošu sadrži dvadeset tomova koji su nastajali dugi niz godina da bi kasnije bili dopunjeni i prerađeni.

U ovoj dragocenoj knjizi nalaze se prevodi, sa starojapanskog, pesama izabranih iz "Manjošua", najstarije sačuvane zbirke pesama koja ima dvadeset tomova i sadrži 4516 pesama.

Zbirka "Manjošu" je nastajala u fazama i krajem osmog veka dobila je današnji dvadesetotomni oblik. Ne isključuje se ni mogućnost da je i posle toga nastavljeno njeno doterivanje do početka devetog veka. Postepenost nastajanja zbirke ogleda se i u potpunoj neujednačenosti uređivačkog postupka i organizacije poglavlja između pojedinih tomova. Najnovija pesma za koju se zna godina nastanka je iz 759. godine.

Pošalji