novo
etnogeneza i etnički identitet srba

ETNOGENEZA I ETNIČKI IDENTITET SRBA

Zoran Nikolić
Najveći nedostatak svih teorija koje govore o poreklu Srba tiče se nepostojanja teza o njihovom identitetu. Poreklo se ne može poistovećivati sa identifikacijom etnosa. Pored toga, zvanična istorija ne dozvoljava nijedno opozitno tumačenje u odnosu na stavove koje nudi. Koji su njeni naučni argumenti?
Autohtonistička, indijska ili iranska teorija poput zvanične deluju nedovršeno, nedorečeno. Bez obzira na obilje podataka koje nude. Nigde se ne navodi i ne obrazlaže, na primer, otkuda Srbi u Indiji ili Iranu. Da li se tu formiraju kroz rodove i bratstva kao pleme, ili su odnekuda došli? Brojni toponimi mogu biti dragoceni putokaz, ali i ne moraju da znače mnogo. Bez drugih činjenica koje potkrepljuju osnovne. Mislim da su istoričari grešili u samom polazište - očekujući da će do istine doći tako što će je negde pročitati.Pominjanje Srba od strane Plinija Starijeg ili Ptolomeja na primer, ne rešava našu zagonetku. Odgovari na pitanja ko su bili Srbi u etničkom smislu i o kom identitetu možemo pouzdano govoriti, elemenatarne su pretpostavke izučavanja procesa etnogeneze bilo kog pa i ovog naroda.Dr Zoran Nikolić
Pošalji