edicija prozna dela srpskih naučnika

EDICIJA PROZNA DELA SRPSKIH NAUČNIKA

Grupa Autora
Edicija prvi put na jednom mestu prikazuje snagu talenta i posvećenost naših velikih predaka. Devet autora kojima su posvećeni pojedinačni tomovi nisu bili samo veliki naučnici u svojim oblastima već i renesansne ličnosti koje su često u sebi spajale po nekoliko važnih interesovanja. Od početka 19. veka do današnjih dana, srpski naučnik je i humanista, i državnik, i osnivač velikih institucija, i inovator na više polja nauke, i dobrotvor, i ličnost koja ostaje uzor generacijama. Ovom edicijom želimo da pokažemo do koje mere su renomirani srpski naučnici bili i talentovani pisci, esejisti, autobiografi, popularizatori nauke.
Pošalji