novo
dosije moskva

DOSIJE MOSKVA

Vili Vimer
"Dosije Moskva" je fascinantna knjiga koja svedoči o vremenima između 1988. i 1992. godine, kada je svet bio svedok dramatičnih događaja i političkih previranja. Autor, dugogodišnji član Bundestaga i visoko pozicioniran u Ministarstvu odbrane, Vili Vimer, delio je neobičnu saradnju sa Sovjetskim Savezom tokom procesa njegovog raspada. Kroz niz putovanja i razgovora, Vimer je pratio integraciju Narodne armije NDR-a u Bundesver, dokumentujući otvorene i konstruktivne napore ka stvaranju zajedničke "Kuće Evrope". Knjiga nas vodi kroz ključne momente tog perioda, istovremeno osvetljavajući pokušaje da se osujete događaji koji su oblikovali svet kakav danas poznajemo. "Dosije Moskva" ne samo da otkriva prošle smernice koje su uticale na današnje tenzije, već i pruža dragocen uvid u političke strategije i diplomatske manevre koje su definisale to turbulentno razdoblje.

Između 1988. i 1992. – u vreme kada su se događaji brzo odvijali, a „normalno“ državno delovanje bilo praktično suspendovano – dugogodišnji član Bundestaga na visokoj poziciji u Ministarstvu odbrane, Vili Vimer, doživeo je jedan oblik saradnje sa Sovjetskim Savezom, zahvaćenimn procesom raspada, čiji je karakter otvorenosti i konstruktivnosti u stvaranju zajedničke „Kuće Evrope“ bilo teško nadmašiti.

Ova knjiga svedoči o brojnim putovanjim a i razgovorima tokom perioda pre pnovonog Ujedinjenja Nemačke, posebno tokom integracije Narodne armije NDR-a u Bundesver, kao i o plodonosnim dijalozima naredne faze. Gledano iz današnjeg ugla,ona pokazuje kako je još u to vreme bilo pokušaja da se osujete događaji koji su svetu ulivali nadu.Knjiga „Dosije Moskva“ otkriva kako su u prošlosti zadate režijske smernice za današnje tenzije.

Pošalji