devops alati za java programere

DEVOPS ALATI ZA JAVA PROGRAMERE

Melissa Mckay, Stephen Chin
DevOps alati za Java programere – Najbolje prakse od izvornog koda do kontejnera u produkciji
Sa porastom DevOps-a, jeftinog racunarstva u oblaku i tehno logije kontejnera, nacin na koji Java programeri pristupaju razvoju danas se dramaticno promenio. Ovaj prakticni vodic vam pomaže da iskoristite prednosti mikroservisa, serverless servisa i izvornih tehnologija u oblaku, koristeci najnovije DevOps tehnike, da biste pojednostavili proces izgradnje i kreirali hiperproduktivne timove. Stiven Cin, Melisa Mekej, Išel Ruiz i Baruh Sadogurski iz JFrog-a pomažu vam da razmotrite niz opcija. Lista ukljucuje kontrolu izvornog koda sa Git-om, build deklaracije sa Maven-om i Gradle-om, CI/CD sa CircleCI-om, upravljanje paketima sa Artifactory-jem, kontejneri zaciju sa Docker-om i Kubernetes-om i još mnogo toga. Ovaj sveobuhvatni vodic ce vas opskrbiti, bez obzira da li pravite aplikacije sa Jakarta EE, Spring Boot, Dropwizard, MicroProfile, Micronaut ili Quarkus.• Istražite najbolje prakse životnog ciklusa softvera• Koristite DevSecOps metodologije da olakšate razvoj i isporuku softvera• Shvatite poslovnu vrednost najboljih praksi DevSecOps-a• Upravljajte i obezbedite međuzavisnosti delova softvera• Razvijte i primenite aplikacije, koristeci kontejnere i izvorne tehnologije u oblaku• Upravljajte i administrirajte repozitorijume izvornog koda i razvojne procese• Koristite automatizaciju za podešavanje i administriranje build kanala• Identifkujte uobicajene obrasce i antiobrasce raspoređivanja softvera• Održavajte i nadgledajte softver nakon raspoređivanja
Pošalji