deset lekcija za svet posle pandemije

DESET LEKCIJA ZA SVET POSLE PANDEMIJE

Farid Zakarija
Kroz deset nekonvencionalnih "lekcija", Zakarija pruža duboku analizu političkih, društvenih, ekonomskih i tehnoloških posledica pandemije COVID-19, nudeći temeljnu refleksiju o životu u 21. veku. Autor istražuje kako će pandemija promeniti svet, ali isto tako naglašava i ono što se neće promeniti, te nas podstiče na ubrzane pripreme za sledeću krizu. Kroz impresivno poznavanje istorije, ekonomije i globalnih trendova, Zakarija nas uvodi u suštinu ove važne teme, ističući važnost kvaliteta vlade iznad njenih ideoloških karakteristika ili veličine. Ova knjiga pruža duboku analizu i nadu za budućnost, predstavljajući ključno štivo za razumevanje sveta nakon pandemije.

Vizionarski analitičar globalnih zbivanja i proslavljeni novinar iznosi predviđanja o prirodi sveta nakon pandemije. U deset neočekivanih „lekcija“ koje bude nadu, Zakarija iznosi političke, društvene, ekonomske i tehnološke posledice kovida 19 u analizi koja predstavlja temeljnu i dalekosežnu refleksiju o životu u 21. veku.

U Deset lekcija za svet posle pandemije Zakarija se osvrće na dublje uzroke nastanka pandemije, objašnjava kako će ona promeniti svet, ali i kako ga neće promeniti, te kako nam je bolje da se ubrzano pripremamo za sledeću... Zadivljujuće je autorovo poznavanje istorije, ekonomije, davno proživljenih zdravstvenih kriza i svetskih trendova u kulturi.

Ističući kako nije bitna ideološka obojenost vlade niti njena veličina, već njen kvalitet. Uz živo pripovedanje i argumentovane primere, Farid Zakarija nas znalački uvodi u suštinu ove civilizacijski važne teme.

Pošalji