data i golijat nevidljivi rat za prikupljanje vaših podataka i kontrolu vašeg života

DATA I GOLIJAT : NEVIDLJIVI RAT ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA I KONTROLU VAŠEG ŽIVOTA

Bruce Schneier
Vaš provajder mobilne telefonije prati vašu lokaciju i zna ko je sa vama. Snimljeni su vaši obrasci onlajn kupovine i otkrivaju da li ste nezaposleni, bolesni ili trudni. Vaša e-pisma i tekstovi otkrivaju ko su vaši poznanici i bliski prijatelji. Google zna šta mislite jer pamti i analizira vaša privatna pretraživanja. Facebook može da utvrdi vašu seksualnu orijentaciju a da je nikada ne spomenete.

Snage koje nas nadgledaju čine više od čuvanja tih informacija. Korporacije koriste nadzor da manipulišu, ne samo novinskim člancima i oglasima koje vidimo, već i cenama koje nam se nude.

Lažni ljudi, Viola Bakini i Mauricio Teskoni

15.09.2021.

Mrežu napadaju lažni ljudi. Nisu samo vesti lažne, već i ljudi. Na internetu je verovatnoća da ćete naići na lažni profil veoma velika: postoje oni koji kriju svoj identitet ili se pretvaraju da su neko drugi, a zatim postoje i društveni botovi, automatski programi sposobni da imitiraju ponašanje ljudi bez izazivanja sumnje. Koliko smo dobri u prepoznavanju ovih lažnih ljudi i da li oni mogu biti kompjuterski isprogramirani da imitiraju ponašanje pravih ljudi? Detaljnije

Pošalji