dao ljubavi oblaci i kiša

DAO LJUBAVI - OBLACI I KIŠA

Radosav Pušić
U Daou ljubavi se samo u opuštenom stanju, kroz praksu, energija pokreće ka višem nivou u telu i preobražava u duhovnost. Ne treba se usredsrediti na um, već na telo i dodir. Osetiti toplinu koja teče, osetiti vibracije ćija, ljubavi koja teče, energije u preplitanju. Dao ljubavi od nas traži da se prepustimo i predamo prirodnom toku mešanja jina i janga, a ne da se borimo sa njim. Ovde se krije i jedan od najvećih paradoksa umetnosti voljenja, Dao ljubavi je najmanje seksualan a najviše je u vezi sa seksom. Seksualnost i duhovnost su dva kraja jedne te iste stvari - života. Vođenje ljubavi nije oslobađanje energija i emocija, a najmanje je pražnjenje.
Pošalji