dan šesti

DAN ŠESTI

Rastko Petrović

Првобитно назван Осам недеља, овај роман није имао срећу да види светлост дана за живота Растка Петровића. Због ужаса рата који су у роману приказани, а који нису одговарали слављеничкој слици српског војника у Великом рату, ондашњи издавач Геца Кон није желео да га објави у неизмењеном облику. Након тога Растко почиње да пише други део романа (чији протагониста је исти лик Стеван Папа-Катић), који ће приказивати сву отуђеност међуратног живота у Америци. Целокупан роман, под данашњим насловом Дан шести, изаћи ће први пут из штампе тек 1961. године, читавих дванаест година након пишчеве смрти.

У роману Дан шести Растко Петровић осликава наличје рата. Мада пише о његовој суштини, рат овде није слика борбе на фронту, нити сувих историјских чињеница, већ је слика опште дехуманизације људског рода и колективне трагедије једног народа. Ту је и једна дубоко лична драма главног јунака кроз коју писац износи све оно што је и сам проживео у повлачењу преко Албаније. Ова лична драма у другом делу романа не јењава, већ траје и у периоду мира, у отуђеном међуратном америчком друштву.

Роман Дан шести тематизује период који је најдубље и најснажније утицао на живот и дело Растка Петровића. Мотиви и теме који се јављају у његовом ранијем стваралаштву у овом дводелном роману су најтемељније обрађени. Ако се узме у обзир да су кључни догађаји у животу главног јунака Стевана Папа-Катића, затим његово порекло и просторно – временски оквири живота, део биографије Растка Петровића, можемо да закључимо да је Дан шести његово животно дело.

Pošalji