novo
da li je majka mrtva

DA LI JE MAJKA MRTVA

Vigdis Jurt
"Da li je majka mrtva" je duboko emotivni roman autorke Vigdis Jurt koji čitaoce uvlači u intenzivno traganje za istinom. Junakinja se suočava sa opsesivnom potragom za majkom, za sobom samom i za bolnom ranom koja se prenosi kroz generacije. Vigdis Jurt nežno ali bez kompromisa istražuje tegobe i bolove koje junakinja nosi, dok se čitatelj (ili čitateljka) suočava sa pitanjem o sopstvenoj egzistenciji. Ovaj roman ne samo da dotiče duboko emotivne teme, već i duboko dira svojom iskrenošću i istinitošću, ostavljajući čitatelja zamišljenog nad posledicama i suštinom onoga što je upravo pročitao.

Postavljajući čitaoce u središte upornog, opsesivnog, očajničkog traganja za tajnom, za majkom, za sobom samom i ranom koja se prenosi iz generacije u generaciju, Vigdis Jurt opterećuje čitateljku bolom i tegobom koje sama junakinja nosi i kojih se na kraju oslobađa. Čitateljka (ili čitalac) ostaje zamišljena nad onim što se upravo odigralo, dostiglo vrhunac i primirilo, s pitanjem o sebi samoj. Ako bismo na sopstveni doživljaj primenili kriterijum Johane Hauk da „istinitost dela ne počiva u njegovom odnosu prema takozvanoj stvarnosti, već u načinu na koji deluje na posmatrača”, sigurna sam da bi većina čitalaca potvrdila da je ovaj roman istinit, bolno istinit.

Pošalji