cjelovita procjena učinka intervencija u području kulturne baštine sophia model

CJELOVITA PROCJENA UČINKA INTERVENCIJA U PODRUČJU KULTURNE BAŠTINE - SOPHIA MODEL

Aleksandra Uzelac, Sanja Tišma, Sunčana Franić

„Cjelovita procjena učinaka intervencija u području kulturne baštine – SoPHIA model“ autorica Sanje Tišme, Aleksandre Uzelac i Sunčane Franić znanstvena je knjiga u kojoj obrađeni tekst ukazuje na važnost teme procjene učinaka planova, programa, projekata i javnih politika u području kulturne baštine i daje smjernice kako toj temi pristupiti uvažavajući sve elemente znanstvenog pristupa, ali i praktičnih iskustava utemeljenih na provedenim istraživanjima.

Upravljanje kulturnom baštinom traži poštivanje odgovarajućih načela i standarda koji trebaju omogućiti pozitivne učinke na lokalne zajednice, jačanje interkulturalnog dijaloga, razvoj kulturnog turizma, praćenje utjecaja na lokalni i nacionalni razvoj te prevladavanje svih negativnih i štetnih posljedica loših i neprimjerenih intervencija na kulturnu baštinu.
U Hrvatskoj ne postoji cjeloviti model procjene učinaka intervencija u području kulturne baštine kojem je cilj procjena učinaka planova, programa, projekata i javnih politika u području kulturne baštine. U ovoj se znanstvenoj knjizi po prvi puta prikazuju rezultati znanstvenog istraživanja čiji je jedan od rezultata izrada prijedloga sveobuhvatnijeg modela procjene učinaka intervencija u području kulturne baštine u kojem su obuhvaćeni različiti čimbenici vrednovanja.
— dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, Ekonomski institut, Zagreb

Djelo „Cjelovita procjena učinka intervencija u području kulturne baštine - SoPHIA model“ autorica Sanje Tišme, Aleksandre Uzelac i Sunčane Franić usmjereno prema procjenama učinka (na svim razinama) različitih intervencija u području kulturne baštine sasvim je nova i do sada neobrađena/nepokrivena tema u literaturi na hrvatskom jeziku, odnosno na području Republike Hrvatske. Djelo sumira iskustva po EU projektu kojem je cilj bio doprinijeti raspravi o prikladnosti postojećih modela procjene učinaka planova, programa i projekata u području kulturne baštine te posebice izraditi prijedlog sveobuhvatnijeg modela koji uključuje više različitih čimbenika vrednovanja. Ova knjiga time predstavlja iznimno vrijedno nastojanje da se interdisciplinarno područje upravljanja baštinom ne samo nastavi izučavati već određene korake unutar istog primjenjivati po potvrđenim znanstvenim spoznajama. Za Republiku Hrvatsku, koja skoro 20% svojeg bruto društvenog prihoda ostvaruje u domeni turizma koji je nerijetko izravno utemeljen na upotrebi baštine, upravljanje rizikom/procjenom učinka intervencija od ključne je važnosti.
Poseban znanstveni doprinos vidljiv je u prijedlogu razvoja nove metodologije procjena (raznovrsnih) učinaka intervencija u području kulturne baštine definiranog kao inovativni SoPHIA model. Dodatni doprinos, i nadasve hvalevrijedan jesu jasne praktične i metodološki razumljive upute kako i na koji način se SoPHIA model može, odnosno treba primjenjivati kod sveobuhvatnih procjena učinka (različitih) intervencija u području kulturne baštine.
Autorice predlažu konkretne ideje s pokazateljima i primjenom, što potencijalno nalazi primjenu u javnim politikama koje mogu (ili ne moraju, pa se i time postiže učinak) opravdati ulaganja u baštinu s osiguranjem njene održivosti u srednjoročnom ili dugoročnom periodu.
— izv. prof. dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Pošalji