čiji grad književni protest

ČIJI GRAD?! - KNJIŽEVNI PROTEST

Marko Babić
Kontrast izdavaštvo u saradnji sa inicijativom Ne da(vi)mo Beograd pruža u okviru ove zbirke po jednu pesmu ili prozni fragment autora i autorki koji na taj način pružaju podršku ovoj književnoj peticiji. Celokupan prihod od prodaje ove knjige biće doniran inicijativi, sa ciljem rasta organizacije i organizovanja novih protestnih šetnji.Poezija je peticija.
Peticija je poezija.
Pisci i spisateljice učestvovanjem u ovoj peticiji pridružuju se zahtevima za grad ljudi, a ne uskih interesa. Istovremeno, na ovaj način se pruža podrška protestima jedne inicijative, na kojima sve više ljudi beskompromisno diže svoj glas.
1. Jelena Anđelovska 17. Jelena Lengold 33. Marko Stojkić
2. Ivan Antić 18. Bojan Marković 34. Vladimir Stojnić
3. Vladimir Arsenijević 19. Milena Marković 35. Aleksandar Šurbatović
4. Dragoslava Barzut 20. Anja Marković 36. Srđan V. Tešin
5. Alen Bešić 21. Petar Matović 37. Dejan Tiago Stanković
6. Gojko Božović 22. Dragana Mladenović 38. Marko Tomaš
7. Stevan Bradić 23. Vladimir Pištalo 39. Jasmina Topić
8. Marjan Čakarević 24. Marko Pogačar 40. Siniša Tucić
9. Dejan Čančarević 25. Čarna Popović 41. Srđan Valjarević
10. Nika Dušanov 26. Sara Radojković 42. Branislav Živanović
11. Ana Marija Grbić 27. Ana Ristović
12. Slobodan Ivanović 28. Bojan Samson
13. Dragan Jovanović Danilov 29. Bojan Savić Ostojić
14. Zvonko Karanović 30. Ana Seferović
15. Goran Korunović 31. Maša Seničić
16. Daniel Kovač 32. Slavoljub Stanković  
Pošalji