arduino co merenja, prekidačka kola i još mnogo toga

ARDUINO&CO: MERENJA, PREKIDAČKA KOLA I JOŠ MNOGO TOGA

Robert Zonthajmer
Uz pomoć sasvim jednostavne pločice Pro Mini uz par komponenti moguće je danas realizovati sa malo novca projekte koji su pre 20 ili 30 godina bili nezamislivi ili je bilo potrebno malo bogatstvo. Od jednostavnih LED efekata do savršeno ispitanih punjača – o tome se radi u ovoj knjizi.

Kao mikrokontroler služi, za sve opisane projekte, Atmega328 koji sa svojim 20 izvoda ulaza i izlaza pruža mogućnost bezbroj merenja, prekopčavanja i kontrole (upravljanja). Sa sedmosegmentnim displejem i parom otpornika može se napraviti voltmetar ili sa NTC-om termometar. Arduino platforma pri tome nudi savršeno okruženje za programiranje pločica.

Pored sasvim konkretnih projekata knjiga prenosi neophodna znanja za realizaciju nekih ideja. Kako šta merite? Koji prekidački tranzistor odgovara različitim potrošačima. Kako najbolje iskoristiti IC ili kako izvesti preklapanje mrežnog napona? Detaljno su tematski obrađeni projekti sa LilyPad koji rade na baterije. Takođe su obrađeni motori od najjednostavnijih jednosmernih pa sve do koračnih.

Senzori su veoma zanimljiva tema. Samo dva primera: sićušnom komponentom je zaista moguće meriti da je vazdušni pritisak na podu viši nego na visini stola. Jednostavni infracrveni prijemnik rashodovanog daljinskog upravljača dobija drugi život upravljajući automatikom u stanu.

Poglavlje 1 – Ploče Atmega
Poglavlje 2 – USB adapter sa serijskim pristupom (interfejsom)
Poglavlje 3 – Saveti za nabavku
Poglavlje 4 – Optimalne konstrukcije
Poglavlje 5 – Programiranje
Poglavlje 6 – Ulazi i izlazi
Poglavlje 7 – Kako se šta prekopčava?
Poglavlje 8 – Regulatori svetla (dimeri)
Poglavlje 9 – upravljanje motorima
Poglavlje 10 – Senzori
Poglavlje 11 – Ostale komponente
Poglavlje 12 – Akumulatori i pribor
Poglavlje 13 – Trik 17
Pošalji